Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)


Het Kompas maakt vanaf 30 september onderdeel uit van Stichting Logos. Onder deze stichting vallen 14 scholen binnen Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. Net zoals binnen de MR verschillende punten besproken worden, wordt binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) alle zaken besproken die voor alle 14 scholen besloten worden.

Vanuit elke school neemt één lid deel aan de GMR. Binnen de GMR is er ook, net als de MR, een verdeling tussen ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding). De GMR vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar.

Namens CBS Het Kompas neemt Mark van Wingerden deel als lid van de GMR. Informatie en besluiten van de GMR die van belang zijn voor de school worden door Mark weer in de MR vergaderingen gebracht.


Webdevelopment: ONMEDIA