Klassenverdeling schooljaar 2017-2018


Groep 1 en 2: juf Dyke en juf Petra R.

Groep 3: juf Aty

Groep 4/5: juf Eline en juf Elly, met 4 ochtenden een onderwijsassistent

Groep 5/6: juf Anja en juf Petra, met 1 ochtend een onderwijsassistent en 2 ochtenden extra inzet van juf Annette voor 2 leerlingen met een arrangement

Op vrijdagmiddag geeft juf Eline les aan de hele groep 5 en juf Petra aan groep 6. Deze middag zullen zaakvakken worden gegeven.

Groep 7: meester Richard en op woensdag meester Luuc, met op maandag en dinsdag een vierdejaarsstudente van de Marnix Academie, Lisa Hamerpagt

Groep 8: juf Ine en op donderdag en vrijdag juf Annette, met extra inzet van juf Annette voor 1 leerling met een arrangement

Juf Ine Blom geeft muzieklessen aan de leerlingen van groep 1 t/m 6. In deze tijd zijn de combinatiegroepen gescheiden en is er dus tijd voor extra begeleiding van de leerkracht(en).


Webdevelopment: ONMEDIA