Leden en contact MR


Als MR van CBS Het Kompas zijn wij graag bereikbaar voor de leerkrachten en ouders die betrokken zijn bij de school. Maar wie zitten er eigenlijk in die MR en wat wordt er besproken?

De MR van Het Kompas bestaat uit:

Lid MR /voorz. GMR(o) Voorz./MR Mark van Wingerden
Lid (o) Ardan Cusell
Lid (p) Aty de Groot
Lid (p) Margo ter Wal 

p=personeelsgeleding   o=oudergeleding

Onze school maakt deel uit van de Stichting LOGOS. LOGOS heeft een overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke MR). Vanuit onze MR is Aty de Groot de afgevaardigde binnen de GMR. Zij is goed op de hoogte van wat er op dat niveau allemaal speelt en geeft deze informatie terug aan ons en wij aan u.

Het e-mailadres van de MR is: mr.kompas@stichting-logos.nl


Webdevelopment: ONMEDIA