MR


MR van CBS Het Kompas
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elk belangrijk voorgenomen besluit moet onze directie voorleggen aan de MR. Aan al deze beleidsmatige zaken werkt de MR met als einddoel uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school.


Webdevelopment: ONMEDIA