web-65

Digitaal leren

Op Het Kompas maken we effectief gebruik van digitale werkvormen en methodes.
Digitaal leren maakt je kind stapje voor stapje zelfstandiger. Zo kan elk kind heel efficiënt aan zijn weektaken werken en zinvol oefenen op wat het nog net niet kan of verdiepings- en verrijkingsstof benutten als het snel leert. De lesstof blijft hierdoor voor elke leerling boeiend en uitdagend.

De kinderen in groep 1, 2 en 3 werken met adaptieve methodes op enkele chromebooks in de klas. Zo raken zij al spelend en werkend vertrouwd met het digitaal werken. Alle kinderen vanaf groep 4 hebben een eigen chromebook met daarop (adaptieve) methodes voor de hoofdvakken (taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen) en wereldoriëntatie. Voor deze vakken zetten we Gynzy en Blink in, waarmee we de kinderen onderwijs op hun eigen niveau bieden (differentiëren). Ook begrijpend lezen oefenen we digitaal. Meer- en hoogbegaafde leerlingen spreken we met behulp van verrijkingsmateriaal in de methode Acadin aan op hun specifieke leerkwaliteiten.

Ontwikkeling met behulp van digitaal onderwijs gebeurt met:

  • Blink: wereldoriëntatie
  • Blits: studievaardigheden voor leerjaar 5-8
  • Gynzy: rekenen, spelling, taal
  • Veilig Leren Lezen en Estafette: technisch lezen
  • Nieuwsbegrip: begrijpend lezen
Aanmelden