Leden MR


Wilma van D

 

Beste ouders en/of verzorgers,

Als voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Het Kompas wil ik mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Wilma van Dusseldorp-Schreurs, getrouwd met Hennes Schreurs en moeder van Thijmen (gr. 8) en Eline (gr. 5). In het dagelijks leven ben ik parttime werkzaam binnen de gezondheidszorg.

Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kinderen. Middels het lidmaatschap van de MR zal ik, als vertegenwoordiger van de ouders, meedenken over het beleid en ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs.

De MR is een belangrijke schakel tussen ouders en kinderen aan de ene kant en de school aan de andere kant. Daarom is het voor de MR heel belangrijk te weten wat er leeft onder ouders, kinderen, maar ook leerkrachten. Dus als u hierover een opmerking, vraag of idee heeft, laat het ons weten.

Mijn streven is om samen met de directie, personeel en ouders onze kinderen een goede en veilige basis te geven, zodat zij vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

Beste lezer,

Mijn naam is Pieter-Jan Nefkens, vanaf november 2014 ben ik als ouder lid van de MR. Onze oudste dochter Rira zit in groep 7. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als lead consultant binnen de ICT.

Als ouder binnen de MR probeer ik zo goed mogelijk te kijken naar het belang van de kinderen, de ouders en de school bij de verschillende punten die besproken worden, zoals bijvoorbeeld de CAO, de ontwikkelingen brede school en de vernieuwbouwing.

Vanuit de MR Het Kompas neem ik als afgevaardigde ook deel aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) vergaderingen. Binnen de GMR worden de zaken besproken die gelden voor alle scholen binnen Stichting LOGOS.

 

Mijn naam is Margo ter Wal, IB-er (intern begeleider) op CBS Het Kompas. Namens het personeel van Het kompas ben ik lid van de MR (secretaris). Ik vind het een uitdaging om samen met het andere teamlid en met de oudergeleding van de MR beleidszaken te volgen en de directie advies en/of instemming te geven indien nodig.

 

Ik ben Elly van Willigen, dit jaar leerkracht van groep 4. Ik loop inmiddels al enige jaren mee op school, eerst als ouder, later als leerkracht. Ook bij mij kunt u zaken melden die u in de MR besproken wilt hebben.


Webdevelopment: ONMEDIA