Taken van de MR


De MR behartigt de belangen van de school, de ouders en leerkrachten voor wat betreft beleid, zoals o.a. het schoolplan, begroting en formatie (hoe worden de groepen ingedeeld). Op sommige punten mogen we advies geven en op sommige punten moet de schooldirectie instemming vragen. Kortom, vanuit de MR hebben we een belangrijke taak om zoveel mogelijk zaken zo goed mogelijk te regelen voor de school.

De wet medezeggenschap op scholen geeft aan op welke beleidszaken de MR instemming of adviesrecht heeft (www.infowms.nl).


Webdevelopment: ONMEDIA