Vergaderingen


We vergaderen na een GMR-vergadering. Meestal is dat om de 6-8 weken.
De vergaderingen zijn openbaar, d.w.z. dat als u er eens bij wilt zijn, kan dit.
Neemt u in dat geval contact op met de voorzitter. Zij kan u alles vertellen over data, tijden en regels daaromtrent.
Ook de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en zijn op de site te vinden. Zo kunt u als niet MR-lid, toch volledig op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de school.

Soms kan een onderwerp om vertrouwelijkheid vragen. In dat geval kan het bestuur van de school, met redenen omkleed, aangeven aan de leden van de MR dat geheimhouding voor een bepaalde tijd gewaarborgd moet zijn, maar dat zijn uitzonderingen.


Webdevelopment: ONMEDIA