web-9

Schooltijden

Alle groepen hebben ’s morgens les van 8.30 tot 12.00 uur (het hek is open om 8.20 uur) en ’s middags van 13.00 tot 15.00 uur (het hek is open om 12.50 uur).
De groepen 3-8 hebben op woensdagochtend les van 8.30 tot 12.30 uur.
Op woensdag zijn de groepen 1 en 2 de hele dag vrij.
(Vanaf cursusjaar 2021-2022 hebben de kinderen van groep 3 en 4 ook les op vrijdagmiddag.)

Tussenschoolse opvang

Je kind kan op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tegen een kleine bijdrage op school overblijven in de Overblijfgroep Ratjetoe. Deze overblijfgroep wordt volledig en uitstekend georganiseerd door ouders!

Continurooster vanaf cursusjaar 2022-2023

In overleg met het Team Kompas, de Medezeggenschapsraad en na raadpleging van ouders is besloten vanaf het cursusjaar 2022-2023 een continurooster op CBS Het Kompas in te voeren.

Wat verandert?

  • Alle kinderen blijven tussen de middag over op school.
  • De kinderen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uit om 14.30 uur.

Hoe ziet de week eruit?

Alle groepen hebben les van 8.30 tot 14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De groepen 3-8 hebben op woensdagochtend les van 8.30 tot 12.30 uur.
Op woensdag zijn de groepen 1 en 2 de hele dag vrij.

Aanmelden