web-9

Schooltijden

Vanaf het cursusjaar 2022-2023 is een continurooster op CBS Het Kompas ingevoerd.

  • Alle kinderen blijven tussen de middag over op school.
  • De kinderen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uit om 14.30 uur.

Hoe ziet de week eruit?

Alle groepen hebben les van 8.30 tot 14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De groepen 3-8 hebben op woensdagochtend les van 8.30 tot 12.30 uur.
Op woensdag zijn de groepen 1 en 2 de hele dag vrij.

Aanmelden