KP.2023-087

Goed toekomstbestendig onderwijs

Ouders die voor Het Kompas kiezen, maken een bewuste keuze voor een kleinschalige school. Een dorpsschool met een heel gezond pedagogisch klimaat in het DNA. Deze veilige basis ervaart je kind elke dag en het leert automatisch wat voor gedrag daarvoor nodig is.
Op Het Kompas zijn we ook resultaatgericht. Iedereen moet hard werken en veel leren. Het team geeft het goede voorbeeld. We brengen talenten en zwakke plekken in de ontwikkeling van je kind in balans.

Je herkent ons onderwijs vooral aan:

  • Lokaal leren: wereldoriëntatie en burgerschapsvorming in de nabije omgeving
  • Digitaal leren: toekomstgericht, mediawijs, zeggenschap in leerproces
  • Sociaal leren: leren in de ontmoeting, betrokken zijn bij elkaar

Differentiëren

Daarnaast zijn we heel goed in differentiëren: de op het individu gerichte onderwijsaanpak, waarin we ieder kind tot zijn recht laten komen. We letten daarbij op bijzondere talenten, leerstijl en niveau. We richten ons niet alleen op de kinderen die extra zorg nodig hebben, maar ook op de kinderen die gebaat zijn bij extra uitdaging. Digitale methodes zijn daarbij ondersteunend.

Naarmate kinderen in een hogere groep komen, nemen verschillen in leertempo en oefenbehoefte toe.

Sommige kinderen hebben baat bij meer herhaling en oefening. Hiervoor geven wij hun de ruimte met aangepaste instructies, aangepast werk en eventueel een eigen leerlijn, waarbij we steeds voor ogen houden dat kinderen groei laten zien in hun ontwikkeling. De intern begeleider (IB’er) is de leerkracht die de speciale zorg voor de leerlingen coördineert. Zie ook leerlingenzorg.

Voor hoog- en meerbegaafde kinderen gebruiken wij bijvoorbeeld de methode Acadin. We hebben HB-gespecialiseerde leerkrachten in huis en we werken nauw samen met externe specialisten van het Samenwerkingsverband.

Zelfstandig leren: eigenaarschap

We vinden het belangrijk dat je kind steeds zelfstandiger wordt naarmate het verder opgroeit. We stimuleren dan ook de eigen verantwoordelijkheid bij het leren. Het is belangrijk dat kinderen zelf voor ogen hebben wat zij aan het leren zijn en hoe zij nieuwe lesstof kunnen leren. In de bovenbouw bereiden we je kind met behulp van veel eigen weektaken voor op het voortgezet onderwijs.

Engels vanaf groep 6

Het is een bewuste keuze van ons om Engels in de bovenbouw aan te bieden, vanaf groep 6. We investeren eerst in een uitstekende basis van de Nederlandse taal. De deels digitale methode Holmwoods Engels draagt bij aan hele goede resultaten, die in het voortgezet onderwijs niet onopgemerkt blijven.

Talentontwikkeling

Naast basisvakken als taal en rekenen en vele andere vaardigheden ontdekt en ontwikkelt je kind ook bijzondere talenten op Het Kompas. Het hele schooljaar door is er voor de kinderen een mooie mix van activiteiten. Er is veel ruimte voor expressie in culturele en creatieve werkvormen, maar ook is er extra aanbod op het gebied van wetenschap & techniek. (Kijk maar hoe enthousiast veel leerlingen worden van de techniektorens!) We gebruiken de methode Teamtalento voor de brede creatieve ontwikkeling. Op projectbasis is er een vakdocent muziek.

Vaardigheden

Het onderwijs in de onderbouw is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je elke dag nodig hebt – keuzes maken, plannen, samenwerken, overleggen, digitaal wijs worden etc. – en natuurlijk ook op de bekende 21ste-eeuwse vaardigheden.
In de leerjaren 5-8 gebruiken we de methode Blits om de studievaardigheden van je kind te vergroten en het zo voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Combinatiegroepen

Er zijn momenteel 2 combinatiegroepen op Het Kompas. Daar werken de kinderen geregeld met elkaar samen in veel verschillende werkvormen. Zo leren ze omgaan met verschillen tussen mensen en vergroten ze hun vertrouwen in het deel uitmaken van een groter geheel, zoals een groep of een school. Afhankelijk van het aantal leerlingen varieert de samenstelling van de combinatiegroepen. Met structureel extra handen in de school, in de vorm van onderwijsassistenten, krijgen kinderen in de combinatiegroepen in kleine groepen instructie binnen en buiten de eigen klas.

Aanmelden