KP.2023-038

Onderwijs in groep 1 en 2

We zien je kleuter als een nieuwsgierige wereldverkenner, die spelend zijn leefwereld vergroot. In groep 1 en 2 zijn er daarom volop speelmogelijkheden, uitdagende opdrachten en nieuwe materialen. In het lokaal en daarbuiten kan je kind veel kennis opdoen over zijn eigen wereldje. Bij de kleuters staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Goed met jezelf en anderen omgaan en je veilig voelen in de groep zijn voorwaarden om tot leren te kunnen komen.

Concrete onderwijs- en ontwikkelingsdoelen zijn het vertrekpunt voor al het leren. We letten erop in onze observaties. We kijken naar:

  • de sociale ontwikkeling: hoe de kleuter zich voelt en hoe hij zich uit;
  • de persoonlijkheidsontwikkeling: hoe zelfstandig een kind is;
  • de motorische ontwikkeling: grove en fijne motoriek;
  • de taalontwikkeling: woordenschat, spreken, luisteren en beginnende geletterdheid;
  • de cognitieve ontwikkeling: waarnemen en denkvaardigheden;
  • de creatieve en muzikale ontwikkeling.

Hoog- en meerbegaafde leerlingen

Hoort je kind bij de 4- en 5-jarigen die zich sneller ontwikkelen dan gebruikelijk? Dan stimuleren we die groei met extra, uitdagend materiaal.

Groep 1

In groep 1 werken we met verschillende thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de jongste kleuters. Spelenderwijs helpen we de kinderen verder in hun ontwikkeling. Elk kind krijgt opdrachten die passen bij zijn eigen ontwikkeling. De kinderen leren op het keuzebord aan te geven welke activiteiten zij dat dagdeel gaan doen.

Groep 2

De 5-jarigen bereiden we stap voor stap voor op groep 3. Regelmatig observeren en toetsen we hoe de taal-, reken-, luister-, emotionele en sociale ontwikkeling van ieder kind verlopen. Medio groep 2 bespreken we – ook met jullie als ouders – of je kleuter toe is aan groep 3.

In groep 1 en 2 werken we met LOGO 3000, een speciaal woordenschatprogramma met extra oefeningen.

Aanmelden