KP.2023-084

Zorgzaam

Soms heeft je kind extra ondersteuning en zorg nodig of juist veel extra uitdaging. Onze leerkrachten hebben veel ervaring en zijn goed opgeleid, waardoor we veel extra ondersteuning kunnen bieden. Lees meer hierover in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Onze dagelijkse observaties en het leerlingvolgsysteem helpen ons de extra onderwijsbehoeften van je kind tijdig te signaleren en aan te pakken. Zo bieden we passend onderwijs.

SOT

Het Schoolondersteuningsteam (SOT) bestaat uit interne en externe deskundigen (op oproepbasis). Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs stelt een orthopedagoog of andere deskundigen beschikbaar voor de ondersteuning van leerlingen in de school. Samen met de Intern Begeleider van de school bespreken ze de zorgleerlingen, waarbij ook de ouders betrokken worden. Zo komen we tot een ondersteuningsplan (na observaties, onderzoek, diagnose) en passend onderwijs.

Sociale Wijkteams West Betuwe

Wij werken altijd nauw samen met de sociale teams van de gemeente West Betuwe als uw kind of u een ondersteuningsvraag heeft die wij als school niet kunnen beantwoorden. In een gezamenlijk gesprek stemmen wij dan samen met de ouders en teamleden af welke ondersteuning thuis en eventueel op school kan worden geboden.

Logopedie en fysiotherapie in de school

Wekelijks houden een fysiotherapeut en een logopedist praktijk in onze school. Zo is ondersteuning dichtbij huis, hoeven kinderen niet te verzuimen van school en is externe ondersteuning een normale praktijk op onze school. Met deze ondersteuners kunnen we steeds beter passend onderwijs bieden.

Vertrouwenspersoon

Wij willen een veilige school zijn voor alle leerlingen, teamleden en vrijwilligers verbonden aan de school. Dat bewerkstelligen wij door een open school te zijn en veel met elkaar te delen. Soms kunnen er dingen zijn die een kind vertrouwelijk wil delen. Daarvoor is onze vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon is Marije van Weenen (IB). ZIj staat open voor een vertrouwelijk gesprek met kinderen, maar ook met ouders en collega's als dat wenselijk is.

Aanmelden