KP.2023-080

Sociaal

Ieder kind is nieuwsgierig, wil leren en leert het liefst in een sociale context. Op Vreedzame School Het Kompas leren we van elkaar, in de ontmoeting. Elke dag weer. Een van onze uitgangspunten is dat je kind met plezier naar school gaat. Het moet zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn in een groep en om zich vervolgens te ontwikkelen. Als Vreedzame School bouwen we aan een stevige gemeenschap. Afspraken over omgaan met elkaar staan ook in de Kompas-Grondwet.

We zijn een school waar we vaak en veel met de kinderen vieren. Samen stilstaan bij dingen die goed gaan, bijzonder zijn, die ons raken, waar we trots op zijn. We vieren ook ieders verjaardag en de christelijke feesten. Vieren doe je met elkaar en is daarmee een belangrijk deel van het sociaal leren.

Onze basishouding is dat we kinderen betrekken bij hun eigen leerproces, de relatie met anderen en de ontwikkeling van hun groep en school. Als Vreedzame School (sinds 2021) geven we samen met leerlingen de sociale veiligheid beter vorm.

Onze leerkrachten zijn erin gespecialiseerd om elke situatie 'vreedzaam' te benaderen, door onder andere gedrag te benoemen. Hierdoor krijgt je kind inzicht in zijn houding en gedrag en het ontwikkelt de vaardigheden om goed en veilig met zichzelf en anderen elkaar om te gaan. Ook met Trefwoord, ons programma voor de dagopeningen, ontwikkelen we sociaal bewustzijn in de groepen.

We geven graag gehoor aan initiatieven van onze leerlingen waarin ze in actie komen voor anderen, zoals goede-doelenacties. Het Kompas heeft een actieve Leerlingenraad.

Aanmelden