KP.2023-024

Samen met ouders

We zien jou als ouder als dé expert die als geen ander weet hoe je kind zich in de thuissituatie gedraagt. Daarmee ben je partner van onze leerkrachten, want jij weet wat je kind nodig heeft om te groeien.

Vanaf dag 1 gaan we met elkaar in gesprek over je kind. Samen bespreken we waar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van je kind liggen en hoe we daar als school een passend antwoord op kunnen geven. Als je behoefte hebt om geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen van je kind, kun je altijd contact opnemen. Dan maken we meteen een afspraak (dit kan via Parro, e-mail of telefonisch). We staan er zeker voor open om deze gesprekken ook met je kind erbij te voeren.

Digitaal

Via de Parro-app hebben we voortdurend contact met alle ouders. We gebruiken deze app om praktische vragen van ouders te beantwoorden, om leuke momenten in de klas met jullie te delen of om ouders bij te praten over het programma. Ook rapporten stellen we digitaal op in ons administratiesysteem Parnassys. De kinderen krijgen het rapport ook op papier mee.

Er zijn verschillende contactmomenten tussen ouders en school, denk aan:

 • het huisbezoek na aanmelding van je kleuter;
 • de belangrijke informatieavond over het reilen en zeilen in de groep in de eerste weken van het nieuwe schooljaar;
 • de ouder-vertelgesprekken, waarin de afstemming tussen ouders/verzorgers en leerkrachten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat;
 • de contactavond in november: tussenmeetmoment (15 minuten);
 • het voortgangsgesprek met ouders en hun kind n.a.v. het eerste digitale rapport in februari (15 minuten);
 • tussenmeetmoment 2 in april/mei, dat we in een gesprek of via de mail bespreken;
 • het voortgangsgesprek met ouders en hun kind n.a.v het tweede digitale rapport in juni/juli (15 minuten).

Hulpouders in de ouderraad

De school wordt op fantastische wijze ondersteund door een grote ouderraad. Deze groep zeer betrokken ouders maakt vele activiteiten in en om de school mogelijk. De ouderraad en ouders helpen bij schoolactiviteiten als:

 • sportdag;
 • handvaardigheid;
 • klussen in en om de school;
 • bibliotheek groep 1/2;
 • schoolschoonmaak (frisse school);
 • vervoer bij excursies;
 • luizencontroles.

Meer informatie bij de ouderraad

Aanmelden