KP.2023-073

Missie en visie

Het is ons doel om leerlingen te stimuleren tot groei. Wij begeleiden en ondersteunen ze in hun cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling. Ze ontwikkelen hun schoolse basisvaardigheden, leren samenwerken en samen leren, en we stimuleren de ontwikkeling van de individuele talenten van elk kind.

Visie
Onze school is een kleine, open Christelijke school. We zijn een dorp in een dorp, een mini-maatschappij waar kinderen zich veilig voelen, hun talenten leren kennen en uitgedaagd worden om te groeien. Kinderen leren zelf na te denken, inzicht te krijgen in de eigen ontwikkeling. We vinden het belangrijk de leerlingen zo eigenaar te laten worden van hun leerproces. We zien ieder kind en werken samen met ouders en verzorgers op een manier die bij het kind past. Op Het Kompas hebben we een gespecialiseerd team en halen expertise in huis waar nodig. We hebben een sterk zorgsysteem en zien de meerwaarde in van inclusief onderwijs. Zo leren we van elkaar en zien we hoe we gelijk en verschillend van elkaar zijn.

We zien mensen, jong en oud, als uniek. In de omgang met elkaar zijn we gelijkwaardig. We vinden het belangrijk aandacht te hebben voor anderen en te helpen waar nodig. Onze christelijke identiteit vind je terug in onze waarden en normen. We dragen deze als team uit. We zijn een Vreedzame School. Relaties en persoonlijk contact zien we als voorwaarde voor persoonlijke groei. We leren kinderen samen te werken, conflicten op te lossen en een betrokken burger te zijn in de maatschappij.

Ons perspectief is dat onze leerlingen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs om als mooie mensen en volwaardige burgers deel te nemen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Aanmelden