web-85

Leerlingenzorg

Soms heeft je kind extra ondersteuning en zorg nodig of juist veel extra uitdaging. Onze leerkrachten hebben veel ervaring en zijn goed opgeleid, waardoor we veel extra ondersteuning kunnen bieden. Lees meer hierover in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Onze dagelijkse observaties en het leerlingvolgsysteem helpen ons de extra onderwijsbehoeften van je kind tijdig te signaleren en aan te pakken. Zo bieden we passend onderwijs.

SOT

Het Schoolondersteuningsteam (SOT) bestaat uit deskundigen, zoals een orthopedagoog, een specialist vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en een IB’er. Samen bespreken ze de zorgleerlingen, waarbij ook de ouders betrokken worden. Zo komen we tot een ondersteuningsplan (na observaties, onderzoek, diagnose) en passend onderwijs.

Sociale Wijkteams West Betuwe

Wij werken altijd nauw samen met de sociale teams van de gemeente West Betuwe als uw kind of u een ondersteuningsvraag heeft die wij als school niet kunnen beantwoorden. In een gezamenlijk gesprek stemmen wij dan samen met de ouders en teamleden af welke ondersteuning thuis en eventueel op school kan worden geboden.

Aanmelden