KP.2023-004

Open christelijk

Iedereen is welkom

Elk kind zien en accepteren in zijn uniciteit. Dat zit in het DNA van onze christelijke identiteit.

We zien mensen, jong en oud, als uniek. In de omgang met elkaar zijn wij gelijkwaardig. Relaties zien we als voorwaarde voor persoonlijke groei.

Onze school is een open christelijke basisschool. Iedereen is van harte welkom op Het Kompas. Je bent met je unieke karakter van toegevoegde waarde voor de kleine gemeenschap die we zijn.

We verwachten wel dat je de identiteit van de school respecteert. Onze school is een open christelijke basisschool. Onze christelijke waarden geven wij vorm in dagopeningen en ons pedagogisch klimaat. We zien mensen, jong en oud, als uniek. In de omgang met elkaar zijn wij gelijkwaardig. Relaties zien we als voorwaarde voor persoonlijke groei. Deze waarden ervaren ouders als ‘algemeen geldend’: waarden die we allemaal hebben, in ons dorp, in de opvoeding.

Elke dag

We beginnen en eindigen de dag gezamenlijk in de groep. We staan stil bij een thema en reflecteren op wat er die dag is gebeurd. Bijbelverhalen spelen daarbij een belangrijke rol.

Goede doelen

Ook vinden we het vanuit onze identiteit belangrijk om aandacht te hebben voor anderen en te helpen waar nodig. Er zijn in het schooljaar acties of projecten waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, en we sponsoren via World Vision een kind in Oeganda (met het gezin en de hele omgeving).

Aanmelden