KP.2023-026

Het team

De professionals in ons team zijn in de eerste plaats mensen-mensen, die plezier hebben in kinderen helpen groeien. Het is een groep enthousiaste, bekwame en heel goed op elkaar ingespeelde onderwijsmensen: leerkrachten en onderwijsassistenten (OAS).

De kwaliteit van een school wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die er werken en door de manier waarop deze mensen met elkaar de organisatie vormgeven. Het team heeft met elkaar de ambitie om van CBS Het Kompas een nog betere school te maken.

Specialisaties

De medewerkers hebben jaren ervaring en hebben zich allemaal na hun opleiding verder gespecialiseerd in onder andere: motorisch remedial teaching, meer- en hoogbegaafdheid, taal en rekenen, dyslexie, kindercoaching, bewegingsonderwijs, remedial teaching ZMLK, denkstimulerende gesprekstechnieken, Pedagogisch Tact, ‘Ik leer anders’ voor beelddenkers, techniekonderwijs, kunst- en cultuuronderwijs en de kanjertraining. Een aantal heeft een masteropleiding gevolgd op het gebied van onderwijskunde, SEN (Special Educational Needs), het jonge kind en gedrag.

Stagiairs

Als partnerschool van de Marnix Academie (pabo) en stageschool van ROC Da Vinci College zijn er het hele jaar door stagiairs in onze school. Deze studenten worden begeleid door een groepsleerkracht (mentor).

Groepsverdeling 2023-2024

Groepsleerkrachten groep 1/2: Dyke de Joode, Sanne Rietveld en Michelle Oudenaarde
Groepsleerkrachten groep 3/4a: Lesley van Santen, Laura van der Vliet en Esther Hoppesteyn
Groepsleerkrachten groep 4b/5: Aty de Groot en Elly van Willigen
Groepsleerkracht groep 6: Yuri Visscher
Groepsleerkrachten groep 7: Richard Visser en Petra de Ruijter
Groepsleerkrachten groep 8: Lisa Hamerpagt

Directeur: Arie Jan van Zanten (a.i.)
Intern begeleider: Marije van Weenen
Administratief medewerkster: Heleen Heintjes
Arrangementsbegeleider / leraarondersteuner: Jacco van der Vliet
Leerkracht muziek: Helga Buitelaar

Aanmelden