KP.2023-031

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In deze MR zitten twee ouders en twee personeelsleden. De MR fungeert als schakel tussen ouders, bestuur en leerkrachten.

In deze MR hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting. Een lid van de MR vertegenwoordigt Het Kompas in de LOGOS-brede gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).Heb je idee├źn, opmerkingen of suggesties? Laat het via onze mail mr.kompas@stichting-logos.nl weten.

Aanmelden