KP.2023-131

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen we als school een vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten binnen de school. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat deze vrijwillig is. De wet over de vrijwillige ouderbijdrage is sinds 1 augustus 2021 veranderd:

“Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals excursies, kamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding of langdurige muziek-of danslessen. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan.

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald. Daarnaast moeten scholen per 1 augustus expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.”

De vrijwillige ouderbijdrage is voor ons van belang ter dekking van de kosten voor activiteiten die niet onderwijs-gerelateerd zijn. Denk daarbij aan het Sinterklaas cadeau, een aardigheidje als je jarig bent of bijvoorbeeld het paasontbijt. De ouderbijdrage wordt beheerd door de Ouderraad (en niet door de school!). Ouders beslissen hoe het geld wordt besteed. De gevraagde ouderbijdrage in het schooljaar 2023-2024 bedraagt €25,00.

Daarnaast vragen wij een ouderbijdrage voor de schoolreis en het kamp van groep 8. Ouders worden hier apart voor aangeschreven. Ook in dit geval wordt het geld door de Ouderraad beheerd.

Wij zijn terughoudend in het vragen van een bijdrage door ouders voor bovengenoemde activiteiten. Mogelijk weegt de gevraagde bijdrage te zwaar op uw huishoudboekje. In dat geval is het belangrijk dat u weet dat de bijdrage vrijwillig is. Als u bezwaar heeft tegen de ouderbijdrage, dan kunt u dat aangeven bij de directeur van de school. Jouw bezwaar zal serieus en met gevoel voor privacy worden behandeld.

Aanmelden