web-23

Vroeg-, voor- en naschoolse opvang

In de Brede School Vuren is je kind van baby af aan in goede handen. Ons gebouw, dat we delen met het kinderdagverblijf, de peuteropvang en BSO De Kinderkamer, is open van 7.00 tot 18.30 uur.

Vlotte overstap

Gaat je kind naar De Kinderkamer? Dan is het bekend met het gebouw! Dat maakt de overstap naar Het Kompas nog gemakkelijker. De peuters kennen al veel gezichten en weten vaak heel snel de weg. Onze leerkrachten van groep 1 en de leiding van het kinderdagverblijf/de peuteropvang zorgen voor een goede overdracht.

Tussenschoolse opvang

Je kind kan bij ons op school overblijven. Ouders vangen de kinderen georganiseerd op tussen de middag. De kinderen eten samen in kleine groepen. Na het eten gaan de kinderen, onder toezicht van de overblijfouders, buiten spelen.

Aanmelden