KP.2023-020

Vroeg-, voor- en naschoolse opvang

In de Brede School Vuren is je kind van peuter af aan in goede handen. Ons gebouw, dat we delen met het kinderdagverblijf, de peuteropvang en BSO De Kinderkamer, is open van 7.00 tot 18.30 uur.

Vlotte overstap

Gaat je kind naar de peuteropvang van De Kinderkamer? Dan is het bekend met het gebouw! Dat maakt de overstap naar Het Kompas nog gemakkelijker. De peuters kennen al veel gezichten en weten vaak heel snel de weg. Onze leerkrachten van groep 1 en de leiding van het kinderdagverblijf/de peuteropvang zorgen voor een goede overdracht. Peuteropvang De Kinderkamer is van dinsdagochtend t/m vrijdagochtend geopend. Ook met het kinderdagverblijf in Vuren onderhoudt het team nauwe contacten.

Tussenschoolse opvang

Je kind blijft bij ons over op school. De school heeft een continurooster. De kinderen eten samen me de juf of meester in de klas. Na het eten spelen de kinderen onder toezicht buiten.

Naschoolse opvang

Voor schooltijd, vanaf 7.00 uur ’s ochtends is de BSO geopend voor voorschoolse opvang. De jongste kinderen worden na de VSO in de klas gebracht zodra de school begint, de oudsten gaan zelfstandig naar hun eigen groep. De naschoolse opvang sluit precies aan na schooltijd en vindt plaats in de ruimte van De Kinderkamer (links naast de voordeur) en in de multifunctionele ruimten van de school. Er is aanbod genoeg qua speelgoed, activiteiten voor alle leeftijden en workshops. Elke twee maanden is er een buitenschools aanbod waar ook kinderen van school aan mee kunnen doen die doorgaans niet naar de BSO gaan. U kunt een losse dag opvang afnemen of opvang in contract voor meerdere dagen per week.

Aanmelden