web-78

Sociaal leren

Ieder kind is nieuwsgierig, wil leren en leert het liefst in een sociale context. Op Vreedzame School Het Kompas leren we van elkaar, in de ontmoeting. Elke dag weer.

Onze basishouding is dat we kinderen betrekken bij hun eigen leerproces, de relatie met anderen en de ontwikkeling van hun groep en school. Als Vreedzame School (sinds 2021) geven we samen met leerlingen de sociale veiligheid beter vorm.

Onze leerkrachten zijn erin gespecialiseerd om elke situatie 'vreedzaam' te benaderen, door onder andere gedrag te benoemen. Hierdoor krijgt je kind inzicht in zijn houding en gedrag en het ontwikkelt de vaardigheden om goed en veilig met zichzelf en anderen elkaar om te gaan. Ook met Trefwoord, ons programma voor de dagopeningen, ontwikkelen we sociaal bewustzijn in de groepen.

We geven graag gehoor aan initiatieven van onze leerlingen waarin ze in actie komen voor anderen, zoals goede-doelenacties. Het Kompas heeft een actieve Leerlingenraad.

Aanmelden