Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief delen we ontwikkelingen in de school met alle ouders. Naast de nieuwsbrief ontvangen ouders regelmatig infomerende mails. Daarnaast wordt met de Parro-app direct gecommuniceerd tussen groepsleerkrachten en ouders. De nieuwsbrief verschijnt eenmaal in de vier weken.

Ouder Nieuwsbrief CBS Het Kompas Vuren september 2021

Aanmelden